Raport Bieżący nr 24/2023

Zawarcie aneksu do umowy z Autoryzowanym Doradcą

Raport Bieżący nr 24/2023
Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), w nawiązaniu do raportu EBI nr 21/2023 z dnia 6 listopada 2023 r. informuje o zawarciu w dniu 16 listopada 2023 r. aneksu do umowy o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy w zakresie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji serii N oraz akcji serii O zawartej z INC S.A. z siedzibą w Poznaniu. Aneks obejmuje wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect dodatkowo akcje serii G Emitenta.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

 

  • Jacek Gnich – Prezes Zarządu
  • Beata Turlejska – Wiceprezes Zarządu
Zaloguj się