Raport Bieżący 17/2022

Zmiana stanu posiadania NESTMEDIC S.A.

Raport Bieżący 17/2022
Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 04 maja 2022 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza Leonarto Management S.A.R.L.złożone w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Zaloguj się