Raport Bieżący nr 35/2020

Aktualizacja strategii korporacyjnej grupy kapitałowej Nestmedic S.A.

Raport Bieżący nr 35/2020

Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_, w nawiązaniu do ogłoszonej w drodze raportu ESPI nr 14/2018, opublikowanej w dniu 8 maja 2018 r., strategii korporacyjnej grupy kapitałowej Nestmedic S.A. na lata 2018-2023, informuje, iż w dniu 6 października 2020 r. Zarząd Emitenta dokonał aktualizacji ogłoszonej strategii i podjął uchwałę w sprawie przyjęcia planów rozwoju Spółki na lata 2020-2022. Treść przyjętych planów stanowi załącznik do niniejszego raportu.

NESTMEDIC_Plany_Rozwoju_06.10.2020

Zaloguj się