Raport Bieżący 21/2022

Korekta raportu 20/2022 Zwołanie ZWZA na dzień 28 czerwca 2022 roku NESTMEDIC S.A.

Raport Bieżący 21/2022
20Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ przesyła skorygowany raport 20/2022 w którym omyłkowo nie uwzględniono w Porządku obrad pkt 1.4.18 tj. Podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem
Wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty
Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza
Formularz głosowania przez pełnomocnika
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o liczbie akcji i głosów
Zestawienie zmian Statutu
Projekt tekstu jednolitego Statutu
Zaloguj się