Raport Bieżący nr 6/2023

Korekta raportu bieżącego ESPI nr 5/2023 NESTMEDIC S.A.

Raport Bieżący nr 6/2023

Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu ESPI nr 5/2023 z dnia 6 czerwca 2023 r.
Korekta dotyczy załącznika zawierającego formularz głosowania przez pełnomocnika. Przyczyną dokonania korekty jest omyłka w uchwale nr 02/06/2023 w sprawie przyjęcia porządku obrad, w punkcie 17 porządku obrad, tj. zamiast “Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym.” powinno być “Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.”.
Powyższa korekta nie ma wpływu na właściwy porządek obrad przekazany do publicznej wiadomości raportem ESPI nr 5/2023, który został opublikowany prawidłowo.
Skorygowany formularz głosowania przez pełnomocnika stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Formularz_glosowania_przez_pelnomocnika_

Zaloguj się