Raport Bieżący nr 16/2023

Korekta raportu bieżącego EBI nr 15/2023 Nestmedic Spółka Akcyjna

Raport Bieżący nr 16/2023
Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu EBI nr 15/2023 z dnia 6 czerwca 2023 r.
Korekta dotyczy załącznika zawierającego formularz głosowania przez pełnomocnika. Przyczyną dokonania korekty jest omyłka w uchwale nr 02/06/2023 w sprawie przyjęcia porządku obrad, w punkcie 17 porządku obrad, tj. zamiast „Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym.” powinno być „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.”.
Powyższa korekta nie ma wpływu na właściwy porządek obrad przekazany do publicznej wiadomości raportem EBI nr 15/2023, który został opublikowany prawidłowo.
Skorygowany formularz głosowania przez pełnomocnika stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO NewConnect.

 

  • Jacek Gnich – Prezes Zarządu
  • Beata Turlejska – Wiceprezes Zarządu

Formularz_glosowania_przez_pelnomocnika_

Zaloguj się