Raport Bieżący 23/2022

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Raport Bieżący 23/2022

Zarząd Nestmedic S.A _”Spółka”, “Emitent”_ przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta _”ZWZA”_, które odbyło się 28 czerwca 2022 roku, posiadali co najmniej 5% głosów:

1. Deutsche Balaton AG
Liczba głosów na ZWZA: 7 288 220
Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZA: 52,22%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 33,96%

2. Krzysztof Dynowski
Liczba głosów na ZWZA: 3 200 000
Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZA: 22.93%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 14,91%

3. Patrycja Wizińska -Socha
Liczba głosów na ZWZA: 1 423 550
Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZA: 10,20%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 6,63%

4. Marzena Mazurek
Liczba głosów na ZWZA: 1 000 174
Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZA: 7,17%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 4,66%

5. Leonarto Funds SCSP
Liczba głosów na ZWZA: 806 293
Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZA: 5,78%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 3,76%

 

 

 

  • Jacek Gnich – Prezes Zarządu
  • Krzysztof Andrijew – Członek Zarządu
Zaloguj się