Raport bieżący nr 10/2018

Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 10/2018
Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2018 roku, na godzinę 17.00 we Wrocławiu w siedzibie Spółki, przy ul. Krakowskiej 141-155 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje pełną treść Ogłoszenia o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, formularz do udzielania pełnomocnictwa wraz z formularzem glosowania przez pełnomocnika oraz wzory wniosków związanych z wykonywaniem poszczególnych uprawnień przez akcjonariuszy. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 1), 3) oraz 5) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.
Zaloguj się