Raport Bieżący nr 21/2019

Otrzymanie zawiadomienia złożonego w trybie art. 69b ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.

Raport Bieżący nr 21/2019

Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 25 września 2019 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie przygotowane przez akcjonariusza Deutsche Balaton Aktiengesellschaft (dalej: „Akcjonariusz”), w trybie art. 69b ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539 ze zm.).

Pełna treść otrzymanego od Akcjonariusza zawiadomienia umieszczona została w załączniku  do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.

Zaloguj się