Raport Bieżący 17/2022

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Raport Bieżący 17/2022
Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 28 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Pana Alexandra Link na Członka Rady Nadzorczej Emitenta.
Informacje określone w §10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO stanowią załącznik do tego raportu.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące I okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Jacek Gnich – Prezes Zarządu
  • Krzysztof Andrijew – Członek Zarządu

2022.06.28-raport-biezacy-ebi-powolanie-czlonkow-rn-zyciorys-a.-link.pdf

Zaloguj się