Raport Bieżący nr 22/2019

Raport miesięczny Nestmedic S.A. za lipiec 2019 r.

Raport Bieżący nr 22/2019

Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za lipiec 2019 r.

Załącznik: Raport miesięczny za lipiec 2019 r.

Podstawa prawna:
Pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku – “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Zaloguj się