Raport Bieżący nr 38/2018

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za okres 01.07.2018 – 30.09.2018 roku.

Raport Bieżący nr 38/2018
Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2018r.   Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Zaloguj się