Raport Bieżący nr 04/2021

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2020 roku

Raport Bieżący nr 04/2021

Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej “Spółka”, “Emitent”), przekazuje w za-łączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2020 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

 

Załącznik

Zaloguj się