Raport Bieżący nr 2/2018

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

Raport Bieżący nr 2/2018
Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2018 roku:
Skonsolidowany raport roczny za rok 2017 20.03.2018 r.
Jednostkowy raport roczny za rok 2017 20.03.2018 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 roku 14.05.2018 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2018 roku 13.08.2018 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 roku 13.11.2018 r.
Zgodnie z § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” („Regulamin”), w skonsolidowanych raportach kwartalnych zawarte będą kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe dotyczące Spółki. Tym samym Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych. Zgodnie z § 10a Regulaminu Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 roku. Podstawa prawna: § 6 ust.14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
Zaloguj się