Raport Bieżący nr 32/2020

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 17 września 2020 roku.

Raport Bieżący nr 32/2020

Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej: “Emitent”_ przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 17 września 2020 roku _dalej “ZWZ”_.

1. Patrycja Wizińska-Socha
liczba głosów przysługujących na ZWZ – 1.358.550,
udział w głosach na ZWZ – 49,92 proc.,
udział w ogólnej liczbie głosów – 18,54 proc.
2. Leonarto Funds SCSp
liczba głosów przysługujących na ZWZ – 806.293,
udział w głosach na ZWZ – 29,63 proc.
udział w ogólnej liczbie głosów – 11,00 proc.
3. Jacek Szkurłat
liczba głosów przysługujących na ZWZ – 310.504,
udział w głosach na ZWZ – 11,41 proc.,
udział w ogólnej liczbie głosów – 4,24 proc.
4. Krzysztof Dynowski
liczba głosów przysługujących na ZWZ – 204.000,
udział w głosach na ZWZ – 7,50 proc.,
udział w ogólnej liczbie głosów – 2,78 proc.

Zaloguj się