Raport Bieżący nr 4/2022

Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy Nestmedic Spółka Akcyjna

Raport Bieżący nr 4/2022
Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż Emitent w dniu 11 lutego 2022 r. dokonał wypowiedzenia z zachowaniem terminu wypowiedzenia umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy, o której zawarciu Emitent informował raportem bieżącym EBI nr 31/2018 z 28 września 2018 r. Rozwiązanie umowy, o której mowa wyżej nastąpi w dniu 31 marca 2022 r. Postawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Jacek Gnich – Prezes Zarządu Krzysztof Andrijew – Członek Zarządu
Zaloguj się