Raport Bieżący nr 12/2023

Zawarcie istotnej umowy

Raport Bieżący nr 12/2023

Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ informuje o zawarciu w dniu 03 września 2023 r. z Al-Dawaa Medical Services Co. z siedzibą w Arabii Saudyjskiej _”Autoryzowany Przedstawiciel”, “Al-Dawaa”_ umowy o świadczenie usług autoryzowanego przedstawicielstwa _”Umowa”_.

Przedmiotem niniejszej Umowy jest przeprowadzenie przez Autoryzowanego Przedstawiciela niezbędnych procedur związanych z uzyskaniem przez Emitenta pozwolenia na użytkowanie urządzenia PregnabitPro na rynku Arabii Saudyjskiej. Niniejsze pozwolenie wydawane jest przez Saudi Food and Drug Authority. Spółka spodziewa się uzyskania pozwolenia w przeciągu kolejnego kwartału bieżącego roku.

Umowa została zawarta na okres 3 lat.

Zarząd Emitenta uważa zawartą Umowę za istotną z uwagi na równolegle trwające negocjacje z Al-Dawaa w przedmiocie ustalenia zasad i warunków współpracy Emitenta i Al-Dawaa w zakresie rozpoczęcia sprzedaży urządzenia PregnabitPro na terenie Arabii Saudyjskiej _o czym Emitent informował w raporcie ESPI nr 27/2022 w dniu 27 września 2022 r._, co w ocenie Emitenta może mieć istotny wpływ na dalszą sytuację finansową Emitenta i jego grupy kapitałowej.

Zaloguj się