Raport Bieżący 13/2023

Zmiana stanu posiadania

Raport Bieżący 13/2023

Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_ przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu piątego października 2023 roku do Spółki wpłynęły zawiadomienia od Leonarto VC Pankiewicz Spółka jawna Spółka komandytowa oraz 5HT Fundacja Rodzinna w organizacji złożone w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Pełna treść otrzymanych zawiadomień umieszczona została w załączeniu do niniejszego raportu.

zal01_20231004_-_Zawiadomienie_69_ustawa__o_ofercie_do_Nestmedic

zal02_20231004_-_Zawiadomienie_69_ustawa__o_ofercie_-_Nestmedic

Zaloguj się