Raport Bieżący nr 1/2024

Zmiana stanu posiadania NESTMEDIC S.A.

Raport Bieżący nr 1/2024

Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_ przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 4 stycznia 2024 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza Deutsche Balaton AG złożone w trybie art. 69 ust. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Pełna treść otrzymanego zawiadomienia umieszczona została w załączeniu do niniejszego raportu.

 

zal01_2024-01-03-Deutsche_Balaton_AG_Stock_Notification_Nestmedic_SA_signed

Zaloguj się