Raport Bieżący nr 26/2023

Uchwały podjęte przez NWZA w dniu 21 grudnia 2023 roku

Raport Bieżący nr 26/2023
Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się 21 grudnia 2023 roku („NWZA”) wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.
Treść uchwał znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu.
Szczegółowa podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO NewConnect.

 

  • Jacek Gnich – Prezes Zarządu
  • Beata Turlejska – Członek Zarządu

Akt Notarialny_21.12.2023

Zaloguj się