Raport bieżący nr 11/2019

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NESTMEDIC S.A. na dzień 28 czerwca 2019 r.

Raport bieżący nr 11/2019

Zarząd Emitenta NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 28 czerwca 2019 roku, na godzinę 10:00 we Wrocławiu (50-428) w siedzibie Emitenta, przy ul. Krakowskiej 141-155.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika wraz z formularzami głosowania przez pełnomocnika oraz wzorami wniosków związanych z wykonywaniem poszczególnych uprawnień przez akcjonariuszy.

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
  2. Projekty uchwał na ZWZ
  3. Formularz pełnomocnictwa do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
  4. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby fizycznej
  5. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna
  6. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu dla osoby fizycznej
  7. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu zwołanym dla osoby innej niż fizyczna
  8. Formularz zgłoszenia projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej
  9. Formularz zgłoszenia projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna.

 

Podstawa prawna:
inne regulacje

Zaloguj się