Raport Bieżący nr 7/2023

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów NESTMEDIC S.A.

Raport Bieżący nr 7/2023

Zarząd Nestmedic S.A _”Spółka”, “Emitent”_ przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta _”ZWZA”_, które odbyło się 28 czerwca 2023 roku, posiadali co najmniej 5% głosów:
1.Deutsche Balaton AG
Liczba głosów na ZWZA: 7 288 220
Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZA: 42,57%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 29,57%

2.Krzysztof Dynowski
Liczba głosów na ZWZA: 3 300 000
Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZA: 19,27%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 13,39%

3. Leonarto VC Pankiewicz spółka jawna spółka komandytowa
Liczba głosów na ZWZA: 1 600 000
Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZA: 9,35%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 6,49%

4. Patrycja Wizińska – Socha
Liczba głosów na ZWZA: 1 382 000
Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZA: 8,07%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 5,61%

5. Marzena Mazurek
Liczba głosów na ZWZA: 1 000 174
Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZA: 5,84%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 4,06%

6. Robert Wilczyński
Liczba głosów na ZWZA: 932 650
Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZA: 5,45%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 3,78%

Zaloguj się