Raport Bieżący nr 1/2023

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Raport Bieżący nr 1/2023

Zarząd Nestmedic S.A _”Spółka”, “Emitent”_ przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy, którzy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta _”NWZA”_, które odbyło się 23 stycznia 2023 roku, posiadali co najmniej 5% głosów:
1.Deutsche Balaton AG
Liczba głosów na NWZA: 7 288 220
Procentowy udział w liczbie głosów na NWZA: 48,47%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 33,96%

2.Krzysztof Dynowski
Liczba głosów na NWZA: 3 200 000
Procentowy udział w liczbie głosów na NWZA: 21,28%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 14,91%

3.Pankiewicz Venture s.k.
Liczba głosów na NWZA: 1 600 000
Procentowy udział w liczbie głosów na NWZA: 10,64%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 7,45%

4.Marzena Mazurek
Liczba głosów na NWZA: 1 000 174
Procentowy udział w liczbie głosów na NWZA: 6,65%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 4,66%

5.Robert Wilczyński
Liczba głosów na NWZA: 901 341
Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZA: 5,99%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 4,20%

6.Leonarto Funds SCSP
Liczba głosów na NWZA: 806 293
Procentowy udział w liczbie głosów na NWZA: 5,36%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 3,76%

Zaloguj się