Raport Bieżący nr 20/2023

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Raport Bieżący nr 20/2023

Zarząd Nestmedic S.A z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy, którzy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta _”NWZA”_, które odbyło się 21 grudnia 2023 roku, posiadali co najmniej 5% głosów:
1. Deutsche Balaton AG
Liczba głosów na NWZA: 8.805.399
Procentowy udział w liczbie głosów na NWZA: 53,10%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 35,73%
2. 5HT Fundacja Rodzinna w organizacji
Liczba głosów na NWZA: 1.600.000
Procentowy udział w liczbie głosów na NWZA: 9,65%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 6,49%
3. Krzysztof Dynowski
Liczba głosów na NWZA: 3.200.000
Procentowy udział w liczbie głosów na NWZA: 19,30%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 12,99%
4. Marzena Mazurek
Liczba głosów na NWZA: 1.000.174
Procentowy udział w liczbie głosów na NWZA: 6,03%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 4,06%
5. Robert Wilczyński
Liczba głosów na NWZA: 929.550
Procentowy udział w liczbie głosów na NWZA: 5,61%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 3,77%

Zaloguj się