Raport Bieżący 19/2023

Otrzymanie licencji przez Premi Medical Devices Manufacturing Sole Proprietorship Co

Raport Bieżący 19/2023

Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_, w nawiązaniu do raportów ESPI nr 12/2023 z dnia 4 września 2023 r. oraz 15/2023 z dnia 19 października 2023 r., informuje, że Premi Medical Devices Manufacturing Sole Proprietorship Co z siedzibą w Arabii Saudyjskiej – spółka z grupy Al-Dawaa – w dniu 6 grudnia 2023 r. uzyskała licencję wydawaną przez Saudi Food and Drug Authority. Udzielona przez SFDA licencja pozwoli na wprowadzenie do obrotu urządzeń Pregnabit Pro i reprezentowania Emitenta na terenie Arabii Saudyjskiej.
Zarząd Emitenta uznaję tę informację za istotną z uwagi na fakt, że stanowi to kolejny krok w drodze do rozpoczęcia sprzedaży urządzenia na terenie Arabii Saudyjskiej.

Zaloguj się