Raport Bieżący 3/2024

Odwołanie Wiceprezesa Zarządu Nestmedic S.A.

Raport Bieżący 3/2024

Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 9 lutego 2023 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie odwołania ze składu Zarządu Pana Krzysztofa Andrijewa. Uchwała weszła w życie z chwilą jej podjęcia.

Szczegółowa podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO NewConnect.

Jacek Gnich – Prezes Zarządu
Izabela Robaczewska – Prokurent

Zaloguj się