Raport Bieżący nr 2/2023

Uchwały podjęte przez NWZA w dniu 23 stycznia 2023 roku

Raport Bieżący nr 2/2023

Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się 23 stycznia 2023 roku (dalej: „NWZA”) wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”. Treść uchwał znajduje się w załączniku do raportu. NWZA nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał NWZA nie zgłoszono sprzeciwów. Szczegółowa podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7, 8 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO NewConnect. Załączniki: 1. Treść uchwał podjętych przez NWZA.

  • Jacek Gnich – Prezes Zarządu

  • Izabela Robaczewska – Prokurent

 

2023.01.23 Raport_Bieżący_EBI_załącznik_chwały podjęte

Zaloguj się