Raport Bieżący nr 15/2021

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Emitenta

Raport Bieżący nr 15/2021
Treść raportu:
Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 30 czerwca 2021 r. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta podjęto uchwałę o powołaniu w skład Rady Nadzorczej Pani Marzeny Mazurek.

Życiorys zawodowy nowego członka Rady Nadzorczej, wymagany zgodnie z par. 10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Emitenta przekaże odrębnym raportem bieżącym w terminie 24 godzin od chwili powołania.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Jacek Gnich – Prezes Zarządu
  • Krzysztof Andrijew – Członek Zarządu
Zaloguj się