Raport Bieżący nr 21/2019

Powołanie Członków Rady Nadzorczej

Raport Bieżący nr 21/2019

Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Emitent”) informuje, iż dnia 15 lipca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta na podstawie odpowiednio uchwały nr 23/2019 oraz 24/2019  powołało na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Armina Burckhardta oraz Panią Agnieszkę Kierner.

W załączeniu Spółka przekazuje informacje dotyczące powołanych Członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Postawa prawna:
3 ust.1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Zaloguj się