Raport Bieżący nr 14/2019

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 15 lipca 2019 roku

Raport Bieżący nr 14/2019

Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Emitent”, „Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wznowionym po przerwie, które odbyło się w dniu 15 lipca 2019 roku (dalej „ZWZ”).

 1. Patrycja Wizińska
  liczba głosów przysługujących na ZWZ – 924.550,
  udział w głosach na ZWZ – 35,82 proc.,
  udział w ogólnej liczbie głosów – 13,54 proc.
 2. Leonarto sp. z o. o.
  liczba głosów przysługujących na ZWZ – 695.293,
  udział w głosach na ZWZ – 26,94 proc.,
  udział w ogólnej liczbie głosów – 10,18 proc.
 1. Krzysztof Dynowski
  liczba głosów przysługujących na ZWZ – 304.000,
  udział w głosach na ZWZ – 11,78 proc.,
  udział w ogólnej liczbie głosów – 4,45 proc.
 1. Jacek Szkurłat
  liczba głosów przysługujących na ZWZ – 300.000,
  udział w głosach na ZWZ –11,62 proc.,
  udział w ogólnej liczbie głosów – 4,39 proc.
 1. Dawid Sukacz
  liczba głosów przysługujących na ZWZ – 291.000,
  udział w głosach na ZWZ – 11,27 proc.,
  udział w ogólnej liczbie głosów – 4,26 proc.

 

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3  Ustawy o ofercie – WZA lista akcjonariuszy uprawnionych

Zaloguj się