Raport Bieżący nr 33/2018

Raport miesięczny Nestmedic S.A. za wrzesień 2018 r.

Raport Bieżący nr 33/2018
Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za wrzesień 2018 r. Załącznik: Raport miesięczny za wrzesień 2018 r. Podstawa prawna: Pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku – “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.
Zaloguj się