Raport Bieżący nr 02/2022

Rejestracja produktu Emitenta w Ministerstwie Zdrowia i Technologii Medycznych, Wydział Informacji i Badań , Dział Wyrobów Medycznych w Izraelu

Raport Bieżący nr 02/2022

Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 10.03.2023 r. otrzymał informację o wydaniu Certyfikatu przez Ministry of Health Medical Technology, Information and Research Division Medical Devices Department i potwierdzenie, iż jest on zgodny z regulacjami Medical Device Division of the Israeli Ministry of Health _AMAR_.

AMAR to Wydział Urządzeń Medycznych Ministerstwa Zdrowia Izraela odpowiedzialny za wszystkie działania wymagane do rejestracji, certyfikacji, zatwierdzeń w celu sprzedaży lub importu urządzeń medycznych do Izraela.

Na podstawie wydanego Certyfikatu Spółka może rozpocząć proces dystrybucji Pregnabit Pro w Izraelu.

Zarząd Emitenta uznał tę informację za poufną z uwagi na fakt, że dystrybucja urządzenia systemu Pregnabit Pro na terenie Izraela może mieć wpływ na przyszłą sytuację finansową Emitenta.

Zaloguj się