Raport Bieżący nr 26/2018

Wyrażenie zgody na przeprowadzenie transakcji pożyczki akcji.

Raport Bieżący nr 26/2018
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2018, Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu wczorajszym Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na przeprowadzenie transakcji dotyczącej akcji Spółki tj. na zawarcie przez Panią Partycję Wizińską – Sochę umów pożyczek na łączną liczbę 357 000 akcji Spółki. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
Zaloguj się