Zawarcie istotnej umowy

Zawarcie istotnej umowy

Raport Bieżący nr 15/2023

Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ informuje o zawarciu w dniu 16 października 2023 r. umowy _memorandum of understanding_ z Premi Medical Devices Manufacturing Sole Proprietorship Co z siedzibą w Arabii Saudyjskiej spółką z grupy Al-Dawaa.

Niniejsza umowa dotyczy uzgodnienia warunków sprzedaży PregnaOne System na terenie rejonu MENA z wyłączeniem Izraela oraz ze szczególnym uwzględnieniem montażu i produkcji urządzeń PregnaOne na terenie Arabii Saudyjskiej.

Umowa zakłada rozpoczęcie szkoleń dotyczących budowy i montażu urządzeń od 02.11.2023 r. _urządzenia demonstracyjne nie do użycia na pacjentach_.

Niezwłocznie po uzyskaniu pozwolenia wydawanego przez Saudi Food and Drug Authority, o którym Spółka informowała raportem ESPI 12/2023 dnia 04.09.2023 r., zostanie rozpoczęty montaż i dystrybucja urządzeń. Spółka spodziewa się, że nastąpi to nie później niż w styczniu 2024 r.

Do końca bieżącego roku zostaną ustalone ilości sprzedażowe na rok 2024 oraz kolejne lata.

Emitent uznał powyższą informację za istotną z uwagi na fakt, że pozyskanie nowego partnera zagranicznego otwiera możliwość promowania oraz wdrożenia produktów Emitenta na nowych rynkach, co w ocenie Zarządu może mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta i jego grupy kapitałowej w przyszłości.

Zaloguj się