Raport Bieżący nr 14/2023

Zmiana stanu posiadania

Raport Bieżący nr 14/2023

Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_ przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 17.10.2023 października 2023 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pani Patrycji Wizińskiej-Sochy złożone w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Pełna treść otrzymanego zawiadomienia umieszczona została w załączeniu do niniejszego raportu.

 

zal01_Zawiadomienie_P.Wizinska-Socha

Zaloguj się