Raport bieżący nr 3/2017

Zawarcie listu intencyjnego

Raport bieżący nr 3/2017
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE \ Zarząd NESTMEDIC SA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu 3 lipca 2017 r. doszło do zawarcia listu intencyjnego pomiędzy Spółką a Medicover Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Zaloguj się