Raport Bieżący nr 25/2021

Zawarcie umowy o wprowadzenie akcji serii J Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu

Raport Bieżący nr 25/2021
Zarząd Spółki Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 25 października 2021 r. Emitent powziął informację o obustronnym podpisaniu umowy z Kancelarią Adwokacką Kramer i Wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Warszawie o świadczenie na rzecz Emitenta usługi mającej na celu wprowadzenie akcji serii J Emitenta do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect). Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.

Umowa została zawarta w celu wykonania obowiązków wynikających z treści ust.12 pkt 1), 2) oraz 3) Załącznika Nr 5 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Autoryzowany doradca w alternatywnym systemie obrotu”.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Jacek Gnich – Prezes Zarządu
  • Krzysztof Andrijew – Członek Zarząd
Zaloguj się