Raport Bieżący 21/2023

Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenia akcji serii N oraz akcji serii O do obrotu na rynku NewConnect

Raport Bieżący 21/2023

Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 2 listopada 2023 r. zawarł umowę z INC S.A. z siedzibą w Poznaniu o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy w zakresie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji serii N oraz akcji serii O.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Jacek Gnich – Prezes Zarządu
Beata Turlejska – Wiceprezes Zarządu

Zaloguj się