Raport Bieżący 9/2023

Zmiana stanu posiadania NESTMEDIC S.A.

Raport Bieżący 9/2023
Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_ przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 7 lipca 2023 roku w godzinach wieczornych do Spółki wpłynęły zawiadomienia od akcjonariusza Deutsche Balaton AG złożone w trybie art. 69 oraz art. 69a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Pełna treść otrzymanych zawiadomień umieszczona została w załączeniu do niniejszego raportu. 2023-07-07_Notification_Stock_Increase_Nestmedic_Deutsche_Balaton_AG__002_.pdf 2023-07-07_Notification_Stock_Increase_Nestmedic_Deutsche_Balaton_AG_Mr_Zours.pdf
Zaloguj się