Raport Bieżący 10/2023

Zmiana stanu posiadania NESTMEDIC S.A.

Raport Bieżący 10/2023
Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_ przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 lipca 2023 roku do Spółki wpłynęły zawiadomienia od akcjonariusza Deutsche Balaton AG złożone w trybie art. 69a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Pełna treść otrzymanych zawiadomień umieszczona została w załączeniu do niniejszego raportu. 2023-07-10_Nestmedic_SA_VV_Beteiligungen_notification_according_to_article_69a_final_signed.pdf Nestmedic_SA_DELPHI_Unternehmensberatung_Aktiengesellschaft__notification_according_to_article_69a_final_signed__002_.pdf
Zaloguj się