Raport Bieżący nr 09/2021

Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok

Raport Bieżący nr 09/2021

Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2020 („Raport roczny”). Powodem zmiany terminu publikacji Raportu rocznego są przedłużające się prace nad jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Emitenta.

Emitent ustala nowy termin publikacji Raportu rocznego za 2020 rok na dzień 31 maja 2021 roku.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Zaloguj się