Raport bieżący nr 17/2020

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok

Raport bieżący nr 17/2020
Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za rok 2019 („Raport roczny”). Powodem zmiany terminu publikacji Raportu rocznego są przedłużające się prace nad jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniem Emitenta, a w konsekwencji nad ich badaniem przez biegłego rewidenta.

Emitent ustala nowy termin publikacji Raportu rocznego za 2019 rok na dzień 3 sierpnia 2020 roku.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

  • Jacek Gnich – Prezes Zarządu
  • Patrycja Wizińska-Socha – Członek Zarządu
Zaloguj się