Raport Bieżący nr 12/2023

Zmiana terminu publikacji raportu za rok 2022

Raport Bieżący nr 12/2023
Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że wyznaczył nowy termin publikacji raportu okresowego za rok 2022 na dzień 31 maja 2023 r.
Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2023 roku, opublikowanym raportem bieżącym EBI nr 1/2023 w dniu 23 stycznia 2023 r. („Harmonogram”) pierwotnie deklarowanym terminem publikacji raportu za 2022 r. był dzień 29 maja 2023 r.
Pozostałe daty publikacji raportów okresowych wskazane w Harmonogramie pozostają bez zmian.
Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

 

  • Jacek Gnich – Prezes Zarządu
  • Beata Turlejska – Wiceprezes Zarządu
Zaloguj się