Raport bieżący nr 9/2017

Informacje dotyczące członków Rady Nadzorczej Emitenta

Raport bieżący nr 9/2017
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2017, Zarząd NESTMEDIC SA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) podaje poniżej dane dotyczące członków Rady nadzorczej Emitenta powołanych w dniu 12 lipca 2017 r. Pani Barbara Sobowska jest prawnikiem i doradcą transakcyjnym. Ukończyła studia prawnicze w Stanach Zjednoczonych na Harvard Law School (2012) i w Polsce na Uniwersytecie Jagiellońskim (2011). Posiada uprawnienia do wykonywania zawodu w Stanach Zjednoczonych (stan Nowy Jork (attorney-at-law) oraz Wielkiej Brytanii (Anglia i Walia (solicitor). Studiowała również na Katholieke Universiteit Leuven (Belgia) i Bucerius Law School w Hamburgu (Niemcy). Pani Barbara Sobowska Pracowała w międzynarodowych kancelariach w Warszawie oraz Londynie, gdzie doradzała funduszom private equity i dużym klientom korporacyjnym w zakresie transgranicznych i krajowych transakcji w obszarze rynków kapitałowych, M&A oraz restrukturyzacji. Obecnie Pani Barbara Sobowska jest doradcą transakcyjnym i inwestorem, który wspiera prawniebiznesowo rosnące spółki oraz inwestorów, działających w Polsce i zagranicą. Na stałe współpracuje z kancelariami prawnymi oraz firmami doradczymi z Doliny Krzemowej, Nowego Jorku, Londynu i Warszawy, doradzając innowacyjnym spółkom oraz funduszom venture capital w zakresie aspektów prawno-biznesowych ekspansji rynkowej oraz procesów inwestycyjnych głównie w Polsce, USA i Wielkiej Brytanii. Ponadto, Pani Barbara Sobowska: (i) nie prowadzi istotnej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, (ii) nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, (iii) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat i nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, (iv) nie istnieją przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których Pani Barbara Sobowska pełniła funkcję członka zarządu lub rady nadzorczej, (v) nie istnieją spółki prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat Pani Barbara Sobowska była członkiem zarządu lub rady nadzorczej albo wspólnikiem, (vi) nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pani Beata Turlejska – Zduńczyk w roku 2002 ukończyła Uczelnię im. Łazarskiego na kierunku zarządzanie/marketing/finanse zdobywając tytuł magistra. Ponadto w roku 2009 ukończyła studia podyplomowe na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi a w roku 2013 na kierunku coaching biznesowy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada Licencję Zarządcy Nieruchomości. Pani Beata Turlejska – Zduńczyk przez 8 lat odpowiadała za budżety klientów o wartości rocznej 50 mln zł i zarządzała 2000 osób na terenie całej Polski. W swojej karierze zawodowej m.in. w 2002 r. przeprowadziła największy w CEE projekt logistyczny polegający na reinstalacji anten satelitarnych, a na przełomie 2013/2014 była odpowiedzialna za przygotowanie do sprzedaży oraz negocjacje z kupującym sprzedaży podmiotu z branży reklamowej o wartości 21 mln zł. Dziś kieruje zespołem firm należących do najstarszej agencji reklamowej na świecie J. Walter Thompson i zarządza ponad 100 osób w dwóch miastach Warszawie i Wrocławiu. Pani Beata Turlejska – Zduńczyk doświadczenie zawodowe zdobywała: (i) w latach 2000 – 2008 jako Szef Client Service/Doradca Zarządu w Dem’a Promotion Polska, (ii) w latach 2008 – 2014 jako Szef Sprzedaży/CEO w Lemon Sky, (iii) od roku 2014 jako CEO w J. Walter Thompson Group Poland. Na datę niniejszego raportu Pani Beata Turlejska – Zduńczyk pełni funkcję prezesa zarządu w J sp. z o.o. i JWT Warszawa sp. z o.o. W ciągu ostatnich 3 lat Pani Beata Turlejska – Zduńczyk posiadała udziały w ERTIBI sp. z o.o.. Na datę niniejszego raportu nie posiada udziałów we wskazanym podmiocie. Nie istnieją inne spółki prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, Pani Beata Turlejska – Zduńczyk była członkiem zarządu lub rady nadzorczej albo wspólnikiem. Ponadto, Pani Beata Turlejska – Zduńczyk: (i) nie prowadzi istotnej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, (ii) nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, (iii) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat i nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, (iv) nie istnieją przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których Pani Beata Turlejska – Zduńczyk pełniła funkcję członka zarządu lub rady nadzorczej, (v) nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Zaloguj się