Raport bieżący nr 8/2017

Powołanie członków Rady Nadzorczej Emitenta

Raport bieżący nr 8/2017
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Zarząd NESTMEDIC SA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu 12 lipca 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią Barbarę Annę Sobowską oraz Panią Beatę Annę Turlejską – Zduńczyk. Spółka przekaże życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej w oddzielnym raporcie bieżącym.
Zaloguj się